Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

ЧЕЗ ФЕФЕ ЕООД започна изпълнението на проект по Договор № BG16RFOP002-2.073-2876-C01 „Преодоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Общата цел на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места“.

Обща стойност на проекта: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Дата на стартиране на проекта: 06.07.2020г.

Дата на приключвне на проекта: 06.10.2020г.